Treskelen [77° 00.5' N 16° 15' Ø]

Treskelen byr på et spennende landskap med utsikt innover mot Brepollen og ut over resten av Hornsund. I søndre deler av Treskelen dekkes berggrunnen av morenemateriale etter den gangen isbreene strakk seg helt ut hit. Her får vi et innblikk i den spennende geologien i området – og det er store sjanser for å få se fossiler.

Treskelen

Vær varsom:
  • Ulendt og uoversiktlig terreng, hold god kontroll over gruppen.
  • Gjørme kan føre til at man synker ned enkelte steder.
  • Det er ikke lov å ta med seg fossiler fra dette området. Treskelen befinner seg i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.
Her kan vi finne forskjellige fossiler fra dyreriket – dette 1sjakkbrettet» ligger rett nordvest for Treskelodden. (Bilde: Jørn Henriksen) Store konglomerater på vestsiden av TreskelenStore, spennende konglomerater på vestsiden av Treskelen. (Bilde: Jørn Henriksen) Utsikt fra ryggen av Treskelen østover mot BrepollenDet er god utsikt fra ryggen av Treskelen østover mot Brepollen. (Bilde: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt)

I Hyrnefjellet ser en to distinkte fargeskiller som tydelig viser hvordan fjellet er foldet – i en bue oppover, noe som i geologien kalles for antiklinal (i motsetning til synklinal som buer nedover). Det røde er sandstein og konglomerater fra perioden karbon, det gulbrune er kalkholdige, fine konglomerater fra perioden perm. Det mørkeste, gråtonede laget er en veksling mellom sandstein og leirskifer fra perioden trias.

Treskelen er fortsettelsen av den østre flanken av antiklinalen i Hyrnefjellet, hvor bergartslagene heller østover. En landstigning på Treskelen, byr på en vandring hvor du kommer tett på og inn mellom de geologiske lagene. Du kan finne fantastiske konglomerater og steder med fossiler. Det er til og med funnet fossile koraller i området. Treskelen er lett tilgjengelig, og på det sørlige punktet finner vi en flate som har sprukket opp i jevne rektangulære blokker som heller ned i sjøen mot vest. Disse blokkene har en gulbrun overflate som er lett å gå på. Bøyer en seg ned er det stor sjanse for å få øye på fossiler fra dyreriket. I tillegg til koraller er det funnet brachiopoder, muslinger, mosdyr, svamper, sjøliljer og trilobitter.

Treskelen er lett tilgjengelig og robust, men i nordlige deler er det en del mosetundra som i størst mulig grad bør unngås. Ut mot Treskelodden er det områder som kan være bløte og tunge å gå i fordi man synker litt ned. I dette området finnes gode eksempler på permafrostfenomenet solifluksjon. Dette fenomenet oppstår i hellende terreng med permafrost hvor det øverste laget av jordsmonn (her morenemateriale) kommer i bevegelse over laget under som er permanent frosset.

Sårbare elementer

Mosetundraen på nordvestsiden av Treskelen. Det som finnes av kulturminner.

Landstigningssteder

I Hornsund blåser det av og til ganske kraftlig fra øst. Da kan en landing på vestsiden av Terskelen være ideell. Ilandstigning gjøres da i rullesteinsfjæra noen hundre meter inn fra Treskelodden. Alternativet er å lande i bunnen av Adriabukta, men der skal man være oppmerksom på undervannsskjærene.

Anbefalte ruter

Det er fint å gå langs Treskelen i nord-sør retning. Du kan velge å følge kysten på vestsiden den ene veien og gå langs ryggen den andre veien. Langs hele ryggen på toppen av Treskelen er det fin utsikt.

Oppdatert mars 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø