Hopen

Hopen er ei lang, smal øy som stikker opp av havet ca. 10 mil sørøst for Edgeøya. Her er det store fuglefjell. I vintre med normale isforhold er Hopen et viktig hiområde for isbjørn. Etter 2008 har det vært lite is ned mot Hopen og ingen hi. Øya ble fredet som naturreservat i 2003. Hopen har store naturfaglige verdier, men også kulturminner fra gammel tid. Øya huser en viktig meteorologisk stasjon med helårlig bosetning.

Hopen

Den meteorologiske stasjonen på Hopens østside. Den har vært i bruk siden 1947 og bemannes av 4 personer. Hovedbygningen i bakgrunnen og Nilsebu fra 1908 til høyre. (Bilde: Tor Punsvik / Sysselmannen på Svalbard)

Kart over Hopen
Oppdatert mars 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø