Hornsunds planteliv

Plantesamfunn på den sørvendte Gnålodden, Tuesildre (Saxifraga cespitosa) og Snøarve (Cerastium arcticum)Plantesamfunn på den sørvendte Gnålodden, Tuesildre (Saxifraga cespitosa) og Snøarve (Cerastium arcticum). (Bilde: Jørn Henriksen)

Floraen rundt Hornsund er i hovedtrekk relativt karrig, men unntak finnes. Vegetasjonen rundt fjorden tilhører den nordlige arktiske tundrasone. På begge sider av Hornsunds midtre deler dominerer en sur tundratype med vardefrytle – et halvgras – som karakterart. Fra den polske forskningsstasjonen i Isbjørnhamna og nordover kystsletta forbi Hyttevika finner vi den karakteristiske mosetundraen under klippene/fjellsidene med hekkende sjøfugl. Disse områdene er viktige beiteområder for gjess under vår- og høsttrekket. I høyereliggende områder er vegetasjonen arktisk polarørken (plantesamfunn på sure substrater med vardefrytle). På strandflatene rett sør for Hornsund har vi først arealer med tundra. Videre sørover er det fuktig heivegetasjon.

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø