Hinlopenstretets dyreliv

I Norsk Polarinstitutts database Marine Mammals Sightings kan du registrere dine observasjoner av sjøpattedyr rundt Svalbard.
Polarlomvier i Hinlopenstretet. I bakgrunnen Kapp Fanshawe.Polarlomvier i Hinlopenstretet. I bakgrunnen Kapp Fanshawe. (Bilde: Marie Lier) Isbjørnbinne med unger på Wilhelmøya sør i HinlopenstretetEi binne med årsunger har valgt å tilbringe sommeren på Wilhelmøya sør i Hinlopenstretet i stedet for å følge etter drivisen. (Bilde: Marie Lier)

Hinlopenstretet myldrer av liv i april-mai når sjøfuglene vender tilbake. Da er det et vedvarende leven ute i sundet forårsaket av alkekonge, polarlomvi og havhest. Den vestre delen av Hinlopenstretet, fra Lomfjorden og sørover, er den mest fuglerike. Alkefjellet sør for utløpet av Lomfjorden er det største fuglefjellet i området med flere hundre tusen individer krykkje og et tilsvarende antall polarlomvi. I området er det flere kolonier med havhest, og alkekonge hekker spredt i Hinlopenstretet. Polarlomvi hekker i flere kolonier, blant annet på Wahlbergøya. Krykkje og teist finnes hekkende i mange kolonier. De fleste ligger på vestsida av Hinlopenstretet, men også rundt Wahlenbergfjorden er det flere kolonier. En av disse ligger på Selanderneset. Ærfugl hekker med stor sikkerhet på mange steder, men hekkelokalitetene for ærfugl er dårlig kartlagt. Lemströmøya nord for Wahlbergøya har en stor ærfuglkoloni.

Isbjørn er vanlig i Hinlopen-området. Normalt finnes en og annen sommerbjørn på øyene i Hinlopenstretet eller i nærheten av fuglefjellene. Den kan treffes der du minst venter det. Dette erfarte folk fra et fartøy som drev sjøkartlegging i 1995. Under en landstigning på Kiepertøya sør i Hinlopenstretet ble to personer angrepet av en ungbjørn. Kun utrustet med en pistol i kaliber 22 (salongkaliber) hadde de ingen ting å beskytte seg med. Isbjørnen angrep og skadet den ene såpass kraftig at han døde av skadene. Slike isbjørner har svært begrenset tilgang på føde og kan bli uberegnelige og relativt desperate. Således ble det i august 2002 på samme øy funnet rester av en ungbjørn som var drept og delvis oppspist av en annen, større isbjørn som oppholdt seg i nærheten. Under samme inspeksjon i 2002 ble det også gjort en annen interessant isbjørnobservasjon fra helikopter. En svær hannbjørn hadde tatt tilhold på den øverste toppen av Wilhelmøya. Der lå den i ro og ventet på vinteren og bedre tider.

Hinlopenstretet har flere av de best kjente og mest besøkte liggeplassene for hvalross. Av disse kan nevnes Augustabukta/Torellneset og Vibebukta. Landstigning med turistgrupper på disse stedene må skje med forsiktighet og uten at hvalrossene forstyrres. Observeres det unger i flokkene av hvalross, bør det holdes stor avstand med båt og landstigning må ikke foretas. Hvithval, ringsel og storkobbe kan også påtreffes i området.

Forekomsten av rein i området varier mye. Tettheten av rein er naturlig nok størst der vegetasjonsdekket er best utviklet, som rundt de indre delene av Lomfjorden, i bunnen av Wahlenbergfjorden, i Palanderdalen og på Scaniahalvøya. Rein opptrer også spredt på flere av øyene i Hinlopenstretet, men i et mindre antall. Fjellreven kan påtreffes på begge sider av Hinlopenstretet. Mulighetene for å observere den er klart best i nærheten av fuglefjellene. Der ligger ofte også hilokalitetene plassert. Unngå ferdsel inne i hiområdene.

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø