Hinlopenstretets planteliv

Floraen langs kysten av Hinlopenstretet og på øyene i sundet mellom Sorgfjorden og Vibebukta er ikke detaljert kartlagt. En grov kategorisering av vegetasjonen på Svalbard ut fra varmekjærhet plasserer de rikeste vegetasjonsdekte områdene i Hinlopenstretet innenfor den nordlige arktiske tundrasone. En fuktig tundra karakterisert av snøfrytle (Luzula arctica) finner vi på sørsida av Sorgfjorden, rundt Lomfjorden, rundt Murchisonfjorden og de midtre og indre deler av Wahlenbergfjorden. De øvrige vegetasjonsdekte deler på begge sider av fjorden tilhører arktisk polarørkensone. Vegetasjonstypen er her åpne polarørkensamfunn dominert av svalbardvalmue (Papaver dahlianum).

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø