Hinlopenstretets geologi og landskap

Alkefjellet i HinlopenstretetAlkefjellet i Hinlopenstretet. Klippene består av doleritt. (Bilde: Jørn Henriksen) Verlegenhukens lave landtunge, Spitsbergens nordligste punktVerlegenhukens lave landtunge er Spitsbergens nordligste punkt og strekker seg til 80 grader 4 minutter nord. (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt) Kapp FanshaweKapp Fanshawe, hvor Lomfjorden munner ut i Hinlopenstretet. Det mørke berget er en mesozoisk (65-245 mill. år gammel) dolerittgang i kalkstein fra karbontiden (290-360 mill. år gammel). Doleritt er basalt-magma som stivnet i noen kilometers dyp i jordskorpen. Den opptrer mange steder i og rundt Hinlopenstretet. (Bilde: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt) Kalk- og sandsteinslag fra permtiden ved Selanderneset på Nordaustlandet, overlagret av den harde gangbergarten doleritt. Doleritt er en magmatisk bergart som har stivnet inne i jordskorpen. Den tilsvarer basalt i sammensetning. På grunn av sin hardhet danner doleritten fjellplatåer når den ligger i horisontale ganger. (Bilde: Winfrid Dallmann / Norsk Polarinstitutt)

Området som beskrives her omfatter selve Hinlopenstretet og de tilgrensende områdene nord og sør for dette. I nord danner Verlegenhuken det nordligste punktet på Spitsbergen, mens Sorgfjorden skjærer seg inn i Spitsbergen litt lenger sør. På Nordaustlandet ved det nordlige innløpet til Hinlopenstretet ligger Murchisonfjorden med mange nes og øyer i det relativt flate landskapet.

Berggrunnen nord for Lomfjorden og Wahlenbergfjorden preges av grunnfjellsbergarter av høy alder. Landskapet kjennetegnes av flere store strandflater. I selve Hinlopenstretet skjærer Lomfjorden seg inn mellom bratte fjell på Spitsbergensiden, mens Wahlenbergfjorden strekker seg østover mellom Nordaustlandets lave fjell og enorme isbreer. Vi befinner oss her i en overgangssone mellom grunnfjellet og yngre bergarter. Her er det mest kalk- og dolomittstein fra karbon og perm, med den yngre, harde og mørke størkningsbergarten doleritt (en basalt som er stivnet inne i jordskorpen) som karakteristiske innslag.

I sør åpner Hinlopenstretet seg opp, med et stort antall større og mindre øyer. Her domineres landskapet på Spitsbergen og Nordaustlandet fullstendig av de store isbreene.

Oppdatert juni 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø