Hopens geologi og landskap

 

Hopen har en karakteristisk form. Når den er ca. 38 km lang, rett og bare ca. 1,5 km bred i gjennomsnitt (2,5 km på det bredeste), får den utseende som en langsmal rygg som stikker opp av havet. Landarealet er bare 46 km². Bortsett fra noen mindre strandflater på enkelte steder stiger landskapet bratt opp fra ei smal strandstripe rundt hele øya. Høyest oppe er det bratte klipper med horisontale hyller egnet for hekkende sjøfugl.

 

På toppen av øya er det flere markerte platåer sammenbundet med smale egger. Fjellryggen gjennomskjæres av fire skar eller daler som ligger i retning øst-vest.
Berggrunnen på Hopen stammer fra tidsepoken trias. Bergartene er stort sett avsetningsbergarter som sandstein, siltstein og skifer. Disse er dannet fra avsetninger i elvemunninger og i grunne sokkelområder. I jordas middeltid var det et rikt plante- og dyreliv her. Avsetningene inneholder derfor fossiler. I undergrunnen ligger mulige kildebergarter for olje. Dette er årsaken til at det er foretatt leteboringer etter olje også på Hopen.

 

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø