Fjortende Julibukta [79° 07.5' N 11° 52' Ø]

Fjortende Julibukta har et storslagent landskap med en brefront som kalver i sjøen og et yrende fugleliv i fuglefjellet på buktas nordside. Fuglelivet er sårbart, og ved landstigning og ferdsel må det tas hensyn slik at det ikke oppstår skade.

Fjortende Julibukta

Fjortende Julibukta (Bilde: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt)

Vær varsom:
  • Vis hensyn til hekkende fugler i området. Gå ikke i land før 1. august av hensyn til hekkende gjess. Gå ikke for nær hekkende fugl.
  • Hold avstand til fjellrevhi.
Fjortende Juli-breenFjortende Juli-breen på en fin sommerdag. (Bilde: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt) Reiret til en kortnebbgås, med egg iNår kortnebbgåsa har forlatt reiret ligger eggene blottstilt for eggrøvere. (Bilde: Lise Øvrum / Sysselmannen på Svalbard) FjellrevFjellreven er raskt på plass der ei gås har forlatt reiret. Om sommeren gjelder det å gjemme bort mest mulig mat til den lange vinteren. (Bilde: Marie Lier)

Innenfor Kapp Guissez åpner Krossfjorden seg nordover. Langt inne i fjorden ser du Kongshamaren på sørspissen av Kong Haakons Halvøy. På høyre side ligger Krossfjordflya som er ei gammel strandslette. Nord for denne ligger Fjortende Julibukta. Bukta strekker seg ikke særlig langt inn, men i bukta kalver Fjortende Juli-breen langs en ca. 3 km brei front. Denne breen er en typisk dalbre med et areal på ca. 81 km². Høyeste punkt er på ca. 1200 moh. Breen har trukket seg tilbake de siste tiårene.

På nordsida av Fjortende Julibukta reiser det seg en bratt fjellrygg som nesten når tusen meters høyde – Casimir-Périerkammen. Her finner vi et stort fuglefjell med havhest, krykkje og polarlomvi som de dominerende arter. Her er det også et betydelig antall lundefugl og teist. I skråningen under fuglefjellet og utover på strandbrinken mot Redingerpynten hekker kortnebbgjess. Disse er sårbare for forstyrrelser i juni og juli måned før eggene klekkes og i kyllingenes første leveuke. Ferdsel i området bør derfor ikke foregå i dette tidsrommet da det lett vil ødelegge hekkesesongen for mange gåsepar. Polarmåke og fjellrev tar raskt eggene når rugende gjess skremmes av reiret. Det bør også utvises forsiktighet i nærheten av fjellrevhi i området.

Sårbare elementer

Mange fuglearter hekker i området, blant annet kortnebbgjess. I rugetida er de svært sårbare for forstyrrelser. Ferdsel på land i Fjortende Julibukta før gåsa klekker ut eggene ca. medio juli og i kyllingenes første leveuker vil lett kunne bidra til økt tap av egg og unger. Det anbefales derfor ikke å gå i land med turister her før etter 1. august. Hold avstand til flokker av gjess med dununger på sjøen. Det må holdes avstand til fjellrevhi i området, og for all del – ikke fôr nysgjerrige rever!

Landstigningssteder

Det er mest gunstig å gå i land på nordsida av bukta, noe utenfor det markerte neset der.

Anbefalte ruter

Et godt utsiktspunkt er haugen ut mot sjøen inne ved neset – se det første bildet.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø