Kongsfjordens og Krossfjordens planteliv

Polarskjørbuksurt (Cochlearia groenlandica)Polarskjørbuksurt (Cochlearia groenlandica) forekommer ved alle fuglefjell i Kongsfjorden. (Bilde: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt) Fjellsolblom (Arnica angustifolia)Frodig vegetasjon med fjellsolblom (Arnica angustifolia). (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt)

De indre delene av Kongsfjorden er et av de frodigste områdene på Svalbard på grunn av et gunstig lokalklima. Fjordsystemet har store fuglekolonier som bidrar til en irrgrønn fuglefjellsvegetasjon i fjellsidene. De flatere partiene i fjordsystemet domineres av store reinrose- og kantlyngheier.

Ossian Sars naturreservat innerst i fjorden skal visstnok være den mest artsrike lokaliteten på Svalbard når det gjelder karplanter. Viktige og sårbare arter her er småsøte (Comastoma tenellum), myrtust (Kobresia simpliciuscula), dvergarve (Arenaria humifusa)og dverglodnebregne (Woodsia glabella).

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø