Søraust Svalbards planteliv

Trådsildre (Saxifraga platysepala)Trådsildre (Saxifraga platysepala) – en vakker plante som vokser bl.a. ved Kapp Lee. (Bilde: Marie Lier)

De østre delene av Barentsøya og Edgeøya har vegetasjonstyper som tilhører den arktiske polarørkensonen. Store deler av de høytliggende områdene er åpne polarørkensamfunn dominert av svalbardvalmue (Papaver dahlianum). I lavereliggende områder i øst er vegetasjonssamfunnene gjødslet og preget av usammenhengende mosetundra. Gjødslingen skyldes reinsdyrenes bruk av området i tusener av år. I Rosenbergdalen på Edgeøyas nordvestre del er 60 % av arealet vegetasjonsdekt. Ca. 25 % av Barentsøya og Edgeøyas arealer er dekt av vegetasjon.

I vest mot Storfjorden er klimaet gunstigere og vekstsesongen lengre. Der er det vegetasjonstyper som tilhører den nordlige arktiske tundrasonen. På Barentsøya er vegetasjonen dominert av snøfrytle (Luzula arctica). Denne vegetasjonen er det mye av også på Edgeøya. Sør for Diskobukta og ved Russebukta kommer det inn en annen vegetasjonstype som preges av grasarten fjellbunke (Deschampsia alpina).

I Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater vokser 11 rødlistede karplantearter. Innenfor sistnevnte naturreservat er det registrert 103 arter karplanter.

Oppdatert juni 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø