Nordvesthjørnets planteliv

Plantelivet i området er først og fremst påvirket av jordsmonn og klima. Jordsmonnet følger i store trekk berggrunnen i området, mens klimaet endrer seg noe fra den ytre kyststripa i vest til Raudfjorden i øst. Grunnfjellsbergartene lengst i nordvest (Smeerenburgfjorden og de store øyene) består av sure gneiser og granitter, som gir en relativt fattig vegetasjon (unntatt under fuglefjellene). De devonske sandsteinene fra Raudfjorden og østover er veldig kalkrike og skaper et jordsmonn som ser ut som brun melis. Dette gir grobunn for mer kalkelskende vegetasjon.

De vegetasjonsdekte områdene på strekningen mellom Magdalenefjorden og Raudfjorden tilhører den nordlige arktiske tundrasonen. Her finner vi vegetasjonstyper dominert av snøfrytle (Luzula nivalis) og vardefrytle (Luzula confusa). De isfrie områdene innover breene (nunatakene) tilhører arktisk polar ørkensone. Her finnes spredt ørkenlignende vegetasjon med svalbardvalmue (Papaver dahlianum) som en karaktérart.

Oppdatert juni 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø