Monsteret fra nord

Monsteret fra nord Monsteret fra nordIllustrasjoner: Tor Sponga / Bergens Tidene

Tenk deg et dyr så langt som en buss med tenner store som slangeagurker. Tenk deg samtidig at disse tennene sitter i et hode der en voksen mann kan legges på tunga og svelges hel…

Verden vil aldri bli den samme igjen etter femte august 2006. I hvert fall ikke for deltagerne på ekspedisjonen «Øglejegerne 2006». De fant et fossilt skjelett av et av verdens største rovdyr noensinne – Pliosaurus. Skallen de fant er minst 2,1 meter lang og ryggvirvlene strekker seg minst seks meter bortover i fjellsiden. Oppbevaringen er perfekt, bare noen få ryggvirvler og snuten var rast nedover fjellsiden, resten ligger og venter på en storstilt utgravning i 2007.

Etter forrige ekspedisjon i 2004 var forventningene til funn skyhøye. Dette viste seg å holde stikk og Isfjordområdet er nå allerede blant de fire beste stedene i verden for funn av marine øgler. I løpet av 11 heseblesende dager ble det funnet og kartlagt 28 fossile skjeletter av havlevende øgler, i størrelse fra et par meter til opp mot ti meter. Disse levde i havet som dekket Svalbard for rundt 150 millioner år siden.

27 av skjelettene var som forventet av former forskerne hadde sett lignende til i 2004, men skjelettet som ble funnet av Bjørn Funke sent på kvelden femte august var noe helt annet. Selv etter bare noen minutter på funnstedet konkluderte ekspedisjonsmedlemmene med at «her er det et monster». Den grove knokkelstrukturen og størrelsen på virvlene pekte mot ønskedrømmen – et av de aller største rovdyrene som har levd. Snuten av dyret var rast nedover fjellsiden og ble derfor innsamlet. Bitene ble senere limt sammen og identifisert. Tennenes form i tverrsnitt er trekantet og dette er et sikkert kjennetegn på Pliosaurus. Pliosaurus er en av de aller største rovøglene som har levd noen gang. De spiste de andre fiskeøglene og svaneøglene i havet. Skjeletter er funnet i England, Russland og i Argentina. Det finnes ingen hele skjeletter, så funnet på Svalbard vil få stor betydning i forståelsen av disse store monstrene. 
Liopleurodon er den mer kjente slektningen til Pliosaurus, men de er så like og vi har så få fossiler at forskerne faktisk ikke er enige om det er to forskjellige former. Kanskje dette kan bli besvart med det utrolig godt bevarte skjelettet på Svalbard.

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø