Bjørnøyas planteliv

Torvavsetninger på Fuglefjellet sør på Bjørnøya. I bakgrunnen Miseryfjellet.Torvavsetninger på Fuglefjellet sør på Bjørnøya. I bakgrunnen ses Miseryfjellet. (Bilde: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt) Arktisk rosenrot sør på Bjørnøya. I bakgrunnen landskapet vest for Kvalrossbukta.Arktisk rosenrot sør på Bjørnøya. I bakgrunnen ses landskapet vest for Kvalrossbukta. (Bilde: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard)

Bjørnøya ligger i den mellomarktiske tundrasonen. Det er totalt funnet 54 karplantearter på øya, mot 173 på Svalbard totalt. Av moser er det registrert 150 arter på Bjørnøya og 373 på Svalbard totalt. Områdene ved fuglefjellene er frodigst. Her dominerer polarskjørbuksurt (Cochlearia groenlandica). For øvrig har øya preg av å være svært karrig. De vanligste vegetasjonstyper er: Våtmark med innslag av enkelte karplanter som tundragras (Dupontia pelligera), tundrasoleie (Ranunculus hyperboreus) og hesterumpe (Hippuris vulgaris). Videre vindlavhei med lav og moser og strandvegetasjon med teppesaltgras (Puccinellia phryganodes), ishavsstarr (Carex sunspathacea), polarskjørbuksurt og arktisk rosenrot (Rhodiola arctica). Reinroseheiene og strandengene, som er typiske for Spitsbergen, mangler på Bjørnøya. På toppen av fuglefjellene i sør finnes flere meter tykke torvavsetninger som overdekker kjerner av is dannet av permafrosten. Torvlagene er ca. 9000 år gamle.

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø